หลาย ๆ บริษัท ณ ตอนนี้ เริ่มจะเข้าสู่มาตรการ WORK FROM HOME กันแล้ว เน…