วัตถุดิบคุณภาพ ประเทศเกาหลี

คัดสรร สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลี

มาตรฐานควบคุมการผลิต

ภายใต้ขั้นตอนการผลิตสินค้า มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จากหลากหลายสถาบัน

มุ่งเน้นรักษาและพัฒนาสินค้า

มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้า มุ่งมั่นการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างมืออาชีพให้ดีที่สุดตลอดไป

Our Products

SEAWEED SNACK

นี่คือ…ที่สุดของสาหร่ายทะเล อบกรอบ สาหร่ายที่เพาะปลูกจากแหล่งน้ำทะเลที่สะอาด ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ได้สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน

อร่อย รสชาติเข้มข้น

สาหร่ายอบ แบบไม่ใช้น้ำมัน อร่อย รสชาติเข้มข้น เอกลักษณ์เฉพาะของ Triple-M Products

สาหร่ายคุณภาพสูง

สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน รับรองจากประเทศเกาหลี

เครื่องจักรทันสมัย

กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมระบบตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปลอมปน

ขั้นตอนการผลิต

ควบคุมการผลิตโดย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และรับรองโดยมาตรฐานสากล

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้า มุ่งมั่นการพัฒนาสินค้า  และการบริการอย่างมืออาชีพให้ดีที่สุด

มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

มีคุณค่าต่อร่างกาย แคลลอรี่ต่ำและ ไม่มีคลอเรสเตอรอล ปราศจากการแต่งสี แต่งกลิ่น และสารกันบูดใดๆ

Seaweed Flavours

Seaweed Flavours

พาความอร่อยถึงมือคุณ…ด้วยสาหร่ายแผ่นหนา สีเขียวเข้มตามแบบฉบับสาหร่ายทะเลธรรมชาติ แผ่นมันวาว หอม…อร่อย รสชาติเข้มข้น เข้าถึงเครื่องเทศ ได้อย่างลงตัว

พาความอร่อยถึงมือคุณ…ด้วยสาหร่ายแผ่นหนา สีเขียวเข้มตามแบบฉบับสาหร่ายทะเลธรรมชาติ แผ่นมันวาว หอม…อร่อย รสชาติเข้มข้น เข้าถึงเครื่องเทศ ได้อย่างลงตัว

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและการผลิตที่ทันสมัย เริ่มต้นจากแหล่งเพาะปลูกสาหราย เน้นใส่ใจทุก ๆ รายละเอียด

ของขั้นตอนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนขั้นตอนบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ลูกค้า จนได้รับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกสู่ตลาดโลก และยังเป็นผู้นำการแปรรูปผลิตสาหร่ายอบกรอบ ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและการผลิตที่ทันสมัย เริ่มต้นจากแหล่งเพาะปลูกสาหราย เน้นใส่ใจทุก ๆ รายละเอียด

ของขั้นตอนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนขั้นตอนบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ลูกค้า จนได้รับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกสู่ตลาดโลก และยังเป็นผู้นำการแปรรูปผลิตสาหร่ายอบกรอบ ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย

TRIPLE-M PRODUCTS

BLOG & NEWS