Company time line

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2544

คิดค้นการทอดสาหร่าย

เริ่มต้นจากธุรกิจที่ทำร่วมกันภายในครอบครัว ในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มแรกๆ ในวงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายปรุงรส ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2545

ก่อตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด และโรงงาน สุขุมวิท 22 เป็นที่แรก

การเติบโตของ “เรา” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จากธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มต้นจากการทอดสาหร่ายเพื่อส่งขายในกลุ่มโรงเรียน และร้านค้าทั่วไป
2546

แบรนด์ ตะวันแดง

สาหร่าย แบรนด์ ตะวันแดง ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยรสชาติที่เข้มข้น อร่อย วัตถุดิบคุณภาพดี
2547

คิดค้นวิธีการผลิต สาหร่ายอบกรอบ แบบไม่ใช้น้ำมัน

ผ่านขั้นตอนการคิดค้น คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาในกระบวนการทำงานและบุคลากรของบริษัทฯ มุ่งเน้นทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่าง จากเดิมที่มีแต่เพียงสาหร่ายทอด จนได้คิดค้นวิธีการผลิต สาหร่ายอบกรอบ แบบไม่ใช้น้ำมัน
2549

ก่อตั้งโรงงาน บางขุนเทียน-ชายทะเล 26

เพื่อขยายฐานการผลิต ทั้งแบบอบกรอบและทอดกรอบ รองรับการผลิตที่มากยิ่งขึ้น จาก SME เป็น MME
2550

ขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศ

ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ตะวันแดง” ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ โดยการเป็นผู้นำตลาด ของสาหร่ายอบ แบบไม่ใช้น้ำมัน และประสบความสำเร็จอย่างมากในทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทวีปเอเชีย
2551

ตะวันแดง เป็นที่รู้จักของคนจีน

แบรนด์ “ตะวันแดง” ถือเป็น 1 ใน 10 ของแบรนด์สินค้า ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากจากเมืองไทย
2552

ก่อตั้งโรงงาน บางขุนเทียน-ชายทะเล 26 (โรงงาน 2)

เพื่อขยายฐานการผลิต ทั้งแบบอบกรอบและทอดกรอบ รองรับการผลิตที่มากยิ่งขึ้น
2553

ก่อตั้งโรงงาน บางขุนเทียน-ชายทะเล 26 (โรงงาน 3) และพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้

ปัจจุบัน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด ได้เพิ่มบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงผู้นำเข้าสาหร่ายเพื่อการผลิตและจำหน่าย ได้ผันตัวมาเป็นผู้นำเข้าโดยตรงกับพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบสาหร่ายให้แก่อุตสาหกรรมและธุรกิจด้านอาหารในประเทศ
2554

ก่อตั้งโรงงาน บางขุนเทียน-ชายทะเล 26 (โรงงาน 4)

เพื่อขยายฐานการผลิต ทั้งแบบอบกรอบและทอดกรอบ รองรับการผลิตที่มากยิ่งขึ้น
2560

ระบบการผลิตที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

ภายใต้ขั้นตอนการผลิตสินค้า บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จากหลากหลายสถาบัน โดยมีเป้าหมายในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย
2562

ขยายการลงทุนก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่แห่งใหม่

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด จึงได้ขยายการลงทุนก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 10,000 ตร.ม. ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและรองรับที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการรองรับกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งโซนเอเชีย อเมริกา และยุโรป อาทิ เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ฯลฯ
2563

ขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก

เพิ่มการเป็นที่รู้จักแบรนด์สินค้าไปยังทวีปต่าง ๆ และสร้างเชื่อมั่นในสินค้า สร้างความแตกต่าง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและการผลิตที่ทันสมัย เน้นใส่ใจทุก ๆ รายละเอียด

ของขั้นตอนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนขั้นตอนบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ลูกค้า จนได้รับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกสู่ตลาดโลก และยังเป็นผู้นำการแปรรูปผลิตสาหร่ายอบกรอบ ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย

วัตถุดิบคุณภาพ ประเทศเกาหลี

คัดสรร สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลี

มาตรฐานควบคุมการผลิต

ภายใต้ขั้นตอนการผลิตสินค้า มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จากหลากหลายสถาบัน

มุ่งเน้นรักษาและพัฒนาสินค้า

มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้า มุ่งมั่นการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างมืออาชีพให้ดีที่สุดตลอดไป

ทำไมต้อง TRIPLE-M PRODUCTS

สาหร่ายคุณภาพ Premium

การคัดสรร สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลี และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

ระบบการผลิตที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

พร้อมระบบตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปลอมปนต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

ผ่านห้อง Lab ปฏิบัติการของเรา เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และทันต่อความต้องการของลูกค้า

ทำไมต้อง TRIPLE-M PRODUCTS

สาหร่ายคุณภาพ Premium

การคัดสรร สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลี และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

ระบบการผลิตที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

พร้อมระบบตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปลอมปนต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

ผ่านห้อง Lab ปฏิบัติการของเรา เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และทันต่อความต้องการของลูกค้า