TRIPLE-M PRODUCTS CO., LTD.

นวัตกรรมและเครื่องจักรที่ทันสมัย

Innovation

ห้องป้องกันพิเศษที่ปิดสนิทซึ่งรวมเข้ากับห้องทำความสะอาดและระบบควบคุมอื่น ๆ เพื่อลดการปนเปื้อนอนุภาค เครื่องทำอากาศใช้แรงดันสูงอากาศที่กรองด้วย HEPA หรือ ULPA เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ออกจากบุคลากรหรือพื้นผิวของวัตถุ

About Machine

เครื่องคัดสาหร่ายที่สามารถ ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในวัตถุดิบ ได้ถึง 100% ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นจะปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด ไม่เพียงแค่ผลิตสินค้าที่ดี เพื่อส่งมอบแก่ผู้บริโภคเท่านั้น เรายังคำถึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ โดยใส่ใจทุกๆ ขบวนการผลิต

พิถีพิถัน ตั้งแต่ขบวนการคัดเลือกแหล่งเพาะปลูกสาหร่ายจากประเทศเกาหลี ตลอดจนการตรวจสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะปะปนอยู่ในสาหร่ายทะเล ควบคุมการผลิตด้วยบุคคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อผลิตสินค้าที่ดีที่สุด และส่งออกสู่ตลาด

เครื่องคัดสาหร่าย เป็นเครื่องจักรที่ผลิตภายใต้เทคโนโลยี จากประเทศเกาหลี ใช้ในการตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมที่อาจจะติดมากับสาหร่ายดิบ อาทิเช่น เศษก้างปลา หรือเศษหินขนาดเล็กๆ มีความแม่นยำถึง 99.99% จึงมั่นใจได้ว่า สาหร่ายทุกแผ่น ภายใต้การผลิตของ Triple-M Products จะมีความปลอดภัย สะอาด และไร้สิ่งแปลกปลอม

Monitor
Sensors
Conveyor Belt

Exprience & Production

ประสบการณ์ที่ยาวนานและการผลิตที่ทันสมัย

เริ่มต้นจากแหล่งเพาะปลูกสาหร่าย เน้นใส่ใจทุก ๆ รายละเอียด ของขั้นตอนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนขั้นตอนบรรจุภัณฑ์

เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ลูกค้า จนได้รับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกสู่ตลาดโลก และยังเป็นผู้นำการแปรรูปผลิตสาหร่ายอบกรอบ ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย