COMPANY PROFILE

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545

โดยเริ่มต้นจากธุรกิจที่ทำร่วมกันภายในครอบครัว ในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มแรกๆ ในวงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายปรุงรส ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่น

ทำให้การเติบโตของ “เรา” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จากธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มต้นจากการทอดสาหร่ายเพื่อส่งขายในกลุ่มโรงเรียน และร้านค้าทั่วไป ผ่านขั้นตอนการคิดค้น คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จนทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สู่การขยายเป็นธุรกิจแปรรูปสาหร่ายทะเล ขนาดใหญ่ และได้ครองสถานะเป็นผู้นำตลาดของผู้ผลิตสาหร่ายแปรรูป ในรูปแบบของสาหร่ายอบ ไม่ใช้น้ำมัน มาจนถึงทุกวันนี้

COMPANY PROFILE

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545

โดยเริ่มต้นจากธุรกิจที่ทำร่วมกันภายในครอบครัว ในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มแรกๆ ในวงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายปรุงรส ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่น

ทำให้การเติบโตของ “เรา” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จากธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มต้นจากการทอดสาหร่ายเพื่อส่งขายในกลุ่มโรงเรียน และร้านค้าทั่วไป ผ่านขั้นตอนการคิดค้น คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จนทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สู่การขยายเป็นธุรกิจแปรรูปสาหร่ายทะเล ขนาดใหญ่ และได้ครองสถานะเป็นผู้นำตลาดของผู้ผลิตสาหร่ายแปรรูป ในรูปแบบของสาหร่ายอบ ไม่ใช้น้ำมัน มาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ

ปัจจุบัน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด ได้เพิ่มบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงผู้นำเข้าสาหร่ายเพื่อการผลิตและจำหน่าย ได้ผันตัวมาเป็นผู้นำเข้าโดยตรงกับพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบสาหร่ายให้แก่อุตสาหกรรมและธุรกิจด้านอาหารในประเทศ

เราเป็นผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายปรุงรส ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสาหร่ายอบ ไม่ใช้น้ำมัน และกลุ่มสาหร่ายทอด

ภายใต้แบรนด์ Triple-M / M-Taro /Mermaid /Jumbo รวมทั้งเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับแบรนด์สินค้ากลุ่มสาหร่ายต่าง ๆ อีกมากมาย ที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ตะวันแดง” ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ โดยการเป็นผู้นำตลาด ของสาหร่ายอบ แบบไม่ใช้น้ำมัน และประสบความสำเร็จอย่างมากในทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทวีปเอเชีย

ด้วยประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ

ปัจจุบัน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด ได้เพิ่มบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงผู้นำเข้าสาหร่ายเพื่อการผลิตและจำหน่าย ได้ผันตัวมาเป็นผู้นำเข้าโดยตรงกับพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบสาหร่ายให้แก่อุตสาหกรรมและธุรกิจด้านอาหารในประเทศ

เราเป็นผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายปรุงรส ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสาหร่ายอบ ไม่ใช้น้ำมัน และกลุ่มสาหร่ายทอด

ภายใต้แบรนด์ Triple-M / M-Taro /Mermaid /Jumbo รวมทั้งเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับแบรนด์สินค้ากลุ่มสาหร่ายต่าง ๆ อีกมากมาย ที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ตะวันแดง” ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ โดยการเป็นผู้นำตลาด ของสาหร่ายอบ แบบไม่ใช้น้ำมัน และประสบความสำเร็จอย่างมากในทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทวีปเอเชีย

โรงงานขนาดใหญ่แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 10,000 ตร.ม.

ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและรองรับที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการรองรับกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งโซนเอเชีย อเมริกา และยุโรป

วิสัยทัศน์ | VISION

เป็นผู้นำตลาดของผู้ผลิตสาหร่ายแปรรูป

ในรูปแบบของสาหร่ายอบ ไม่ใช้น้ำมัน และสาหร่ายทอดกรอบในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ | MISSION

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจนี้ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของบริษัทฯ

ระบบการผลิตที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

TRIPLE-M PRODUCTS CO., LTD.

คัดสรร วัตถุดิบคุณภาพ

สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน

ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลี และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

กระบวนการแปรรูปสินค้า

สาหร่ายอบ แบบไม่ใช้น้ำมันและสาหร่ายทอด

ภายใต้แบรนด์ ตะวันแดง Triple-M M-Taro Mermaid Jumbo

กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์

เครื่องจักรที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าจะมีคุณภาพทุกชิ้น

ขนส่งสินค้าอย่างมืออาชีพ

การให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พร้อมให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยสูงสุด อย่างมืออาชีพ

TRIPLE-M PRODUCTS

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านห้อง Lab ปฏิบัติการของเรา เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และทันต่อความต้องการของลูกค้า

WAREHOUSE

พื้นที่คลังสินค้า ขนาดใหญ่กว้างขวาง สะอาดและปลอดภัย

สำหรับจัดเก็บสินค้า พร้อมกระบวนการจัดเก็บที่ดีเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยสูงสุด

HAPPY WORK PLACE

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงาน

เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมสูงสุดในการทำงาน

HAPPY WORK PLACE

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงาน

เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมสูงสุดในการทำงาน